• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

การกู้สินเชื่อเพื่อสร้างหอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

โพสต์โดย mahatpak November 8, 2559
| 0

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2

ถ้าต้องการขอกู้เพื่อสร้างหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่าต้องขอสินเชื่อประเภทไหน

ธนาคารต่างๆ มีสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการกู้และลงทุน สร้างหอพัก อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า หรือแมนชั้น เพื่อไห้เช่า อยู่แล้ว สินเชื่อประเภทนี้จะเป็นคนละแบบกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั่วๆไป  แต่การขอกูประเภทนี้จัดอยู่ในหมวดหมูสินเชื่อผู้ประกอบการ  ภายใต้ชื่อต่างๆ ตามแต่ละธนาคารจะกำหนด

กู้ได้มากน้อยแค่ไหน

วงเงินการกู้นั้นก็แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข ละข้อกำหนดของแต่ธนาคาร บางที่ก็ไห้ได้มากถึง100% ของค่าก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า แต่บ้างที่ก็ไห้ได้แค่80%  ของมูลค่าโครงการเท่านั้น บางธนาคารก็ยังมีข้อกำหนดอีกว่าที่ดินในการก่อสร้างจะต้องเป็นกรรมสิทธ์ของผู้กู้เท่านั้น

ส่วนเกณฑ์ที่ธนาคารจะใช้พิจารณาวงเงินกู้นั้น จะพิจารณาจากรายรับของอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ต่อห้องพักที่เป็นไปได้การประเมินรายรับของกิจการ ที่ได้จากการสำรวจหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ที่ไห้เช่าควรอยู่บริเวณใกล้เคียงรัศมี  8 -10 กิโลเมตร และคิดอาตราการเช่า 80 % จากห้องพักทั้งหมด เมื่อได้รายรับคงเหลือสุทธิออกมาแล้ว เงินตรงนั้นจะต้องมากพอที่จะชำระหนี้ต่องวด โดยธนาคารจะใช้อัตราส่วน  DCR  (Debt Coverage  Ratio)  = รายรับคงเหลือสุทธิ / จำนวนเงินชำระต่องวด

อย่างไรก็ตาม DCR เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อและวงเงินกู้   ธนาคารยังพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆอีก

ระยะเวลาที่ธนาคารไห้กู้

       สินเชื่อที่มีไห้ผู้ประกอบการหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เพื่อเช่าหรือขายนั้น ส่วนใหญ่แล้วทางธนาคารกำหนดระยะวลาอยู่ประมาณ 15 – 25ปี แต่ก็มีบางธนาคารที่ไห้ระยะเวลานานถึง30ปี

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2

คุณสมบัติของผู้กู้ และเงื่อนไขอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้กู้นั้นเป็นสิ่งที่ธนาคารกำหนดขึ้น  มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดตามแต่ละธนาคาร จึงควรศึกษาเงื่อนไขของทางธนาคาร

 1. ผู้กู้สามารถกู้ในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าหรือโรงแรม
 2. ผู้กู้เป็นผู้ที่มีประวัติการเงินที่ดี และยินยอมไห้ธนาคารตรวจสอบเครดิต
 3. กรณีกู้สร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า หรือโรงแรมกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ หรือผู้เกี่ยวข้องทางตรง เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น โดยจะต้องสามารถตรวจสอบสถานภาพได้ตามนิตินัย
 4. พิจารณาถึงรายได้รายขั้นต่ำของธุรกิจตามที่ธนาคารกำหนด
 5. พิจารณาสาธารณูปโภคที่พื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ถนน
 6. พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของผู้กู้
 7. พิจารณารายได้ประจำ หรือรายได้จากธุรกิจอื่น หรือธุรกิจเดียวกันของผู้กู้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อสร้างหอพักและอพาร์ทเม้นไห้เช่ากรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 2. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของผู้กู้
 4. ประวัติผู้กู้ และ ประสมการณ์ในการดำเนินการของธุรกิจ
 5. ตรวจสอบบูรโร

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 2. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 6. งบการเงินย้อนหลัง1ปี
 7. รายการเดินบัญชีนิติบุคคลย้อนหลัง6เดิน
 8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. รายการเดินบัญชีของกรรมการนิติบุคคลย้อนหลัง6เดือน
 10. สำเนาโฉดที่ดินซึงเป็นหลักประกัน
 11. รายระเอียดการก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อนสร้าง และ แผนผังการสร้าง
 12. ต้องได้รับการตรวจสอบจากEIA(ก่อนการยื่นกู้)

https://www.mahatpak.com

BY: BIG

 

#อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า  #หอพัก #คอนโด #เช่าบ้าน #คอนโดให้เช่า  #โรงแรม #บ้าน

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่