• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
click to enable zoom
กำลังโหลด
ไม่พบประกาศใดๆ
รูปแบบแผนที่ Roadmap Satellite Hybrid Terrain รอบๆ ตัวฉัน เต็มหน้าจอ ก่อนหน้า ถัดไป

1,000 บาท ถึง 300,000 บาท

ตัวเลือกเพิ่มเติม

10,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท

ตัวเลือกเพิ่มเติม
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
ค้นหาแบบละเอียด

1,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท

ตัวเลือกเพิ่มเติม
we found 0 results
Your search results

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Term of User)

Mahatpak.com  ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา จึงขอเรียนว่าบริษัทมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

การใช้งานเว็บไซด์ (Description Of Service)

Mahatpak.com ให้บริการเป็นสื่อกลางข้อมูลด้านอพาร์ทเมนท์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาอพาร์เมนท์ได้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด ที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของบริษัท , ไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซด์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการละเมิด บริษัท ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิด (Disclaimer policy)

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทเป็นสื่อกลางข้อมูล ไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของข้อมูลในแต่ละอพาร์เมนท์ การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ , ความรับผิด และ/หรือ ภาระผู้พันทางกฏหมายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แต่หากข้อมูลมีความผิดพลาด ทางเรายินดีให้เจ้าของข้อมูล/บริษัท แก้ไขให้ถูกต้อง

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือส่วนต่างๆที่ปรากฏในเวปไซด์ทั้งหมด ได้รับความคุ้มครอง ตามกฏหมายทรัพท์สินทางปัญญา ของบริษัท ห้ามมิให้ คัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Modifications to Service)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดการให้บริการเว็ปไซด์ รวมถึงการพักบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนด้านซอร์ฟแวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลข้อความ ตามที่บริษัทเห็นสมควร