• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

ถนนลูกรังไทยอยู่ตรงไหน?

โพสต์โดย mahatpak November 7, 2559
| 0

 

ถนนลูกรังไทยอยู่ตรงไหน.jpg

ถนนลูกรังไทยอยู่ในลำดับที่เท่าไหรของโลก

ทางมิได้ปูลาด (Unpaved Road) เป็นชนิดของถนนที่ทำขึ้นด้วยการปรับสภาพหน้าดินให้เป็นทาง กำจัดสิ่งกีดขวาง และบดอัดให้เรียบเหมาะแก่การสัญจรไปมา ประกอบด้วยชนิดของถนนหลายประเภท เช่น ทางดิน (Dirt road) ทางกรวด (Gravel Road) และทางลูกรัง (Laterite or Murram Road)

ทางที่มิได้ปูลาดในประเทศไทย ส่วนมากเป็นทางที่ทำจากดินลูกรัง หรือ Laterite ในภาษาเหนือและอีสานจะเรียกว่า ทางหินแห่ ซึ่งประกอบจากดินและหินที่แตกสลายออกจากศิลาแลงหรือหินแห่ มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กมาก ทำให้ดินมีสีแดงและทางมีสีแดงไปด้วย ในฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมา ทางลูกรังจะเปียกลื่นและเป็นหลุมบ่อโคลนไม่เหมาะแก่การสัญจร ในฤดูแล้ง ทางลูกรังจะเป็นแหล่งสะสมพัดฝุ่นตะกอนดินสีแดงอาบไปทั่วบริเวณที่ถนนตัดผ่าน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบถนนให้กลายเป็นถนนปูลาด หรือ Paved Road ซึ่งคือถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง ถือเป็นความพยายามปรับปรุงการคมนาคมพื้นฐานของประเทศ เนื่องจากถนนปูลาดแล้วจะสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยกว่า

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ยังมีทางที่มิได้ปูลาด รวมถึงทางลูกรังอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากค่าบำรุงรักษาของทางมิได้ปูลาดนั้นต่ำ เหมาะสำหรับเขตชนบทที่ห่างไกลและการสัญจรไปมาไม่หนาแน่น รวมถึงมีสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศทีก่อสร้างทางปูลาดได้ยาก

โดยแต่ละประเทศมีระยะทางถนนรวมและถนนมิได้ปูลาดแล้ว ดังต่อไปนี้

● ญี่ปุ่นมีถนนความยาวรวม 1,210,251 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 237,017 กิโลเมตร
คิดเป็น 19.58% ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2010)

● เกาหลีใต้ มีถนนความยาวรวม 104,983 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 21,784 กิโลเมตร
คิดเป็น 20.75% ของถนนทั้งประเทศ(ปี 2009)

● สหรัฐอเมริกา มีถนนความยาวรวม 6,586,610 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 2,281,895 กิโลเมตร
คิดเป็น 34.64% ของถนนทั้งประเทศ(ปี 2012)

● สาธารณรัฐประชาชนจีน มีถนนความยาวรวม 4,106,387 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 652,497 กิโลเมตร
คิดเป็น 15.89 ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2011)

● จีนไทเป(ไต้หวัน) มีถนนความยาวรวม 41,475 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 442 กิโลเมตร
คิดเป็น 1.06% ของถนนทั้งประเทศ(ปี 2010)

● สวีเดน มีถนนความยาวรวม 579,564 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 444,412 กิโลเมตร
คิดเป็น 76.68% ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2010)

● อียิปต์ มีถนนความยาวรวม 137,430 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่10,688 กิโลเมตร
คิดเป็น 7.78% ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2010)

● เวียดนาม มีถนนความยาวรวม 206,633 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 47,130 กิโลเมตร
คิดเป็น 22.81% ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2011)

● มาเลเซีย มีถนนความยาวรวม 144,403 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 28,234 กิโลเมตร
คิดเป็น 19.55% ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2010)

● ลาว มีถนนความยาวรวม 39,568 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาดอยู่ 39,038 กิโลเมตร
คิดเป็น 98.66% ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2009)

● ไทย มีถนนความยาวรวม 115,077 กิโลเมตร
มีทางมิได้ปูลาด(ทางลูกรัง) 4,958 กิโลเมตร
คิดเป็น 4.3% ของถนนทั้งประเทศ (ปี 2013)

ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีถนนทางปูลาด (paved roads) มากกว่าทางลูกรังมิได้ปูลาดในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจเป็นเพราะแนวนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการขนส่งจราจรทางถนนมากกว่าทางอื่น เช่น ระบบราง ระบบขนส่งทางน้ำ หรือทางอากาศ

ทางลูกรังอาจใช้ชี้วัดระดับการพัฒนาเมืองได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ทุกตัวชี้วัดพึงใช้ด้วยความระมัดระวังเสมอ

ที่มา

1: CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2085.html

2. กระทรวงคมนาคม
http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOT/stat/index6URL/

3.ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

http://whereisthailand.info/2014/01/

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่