• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใครต้องจ่าย?

โพสต์โดย mahatpak November 8, 2559
| 0

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

และแล้วก็ย่างเข้าสู่เดือน มีนาคม คงจะผ่านไปแล้วสำหรับการเตรียมตัวสำหรับผู้มีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่เดิน (ภ.ร.ด. 2) ซึ่งถือกำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หากผู้อ่านท่านใด ไม่คุ้นหู หรือเกิดความสงสัยว่าท่านอยู่ในข่ายผู้ที่าต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือไม่ สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้เลยครับ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถือเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ไปกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น เพื่ออธิบายให้เห็นภาพ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างโรงเรือนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งในที่นี้รวมถึง ร้านค้า อาคาร ตึกแถว อาคารพาณิชย์จ่างๆ สำนักงาน บ้าน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ธนาคาร โรงเรียน อาคารชุด หอพัก คลังสินค้า โกดัง เป็นต้น โดยสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ นั้น หมายรวมถึงสิ่งก่อสร้างบนที่ดินอย่างถาวร เช่น สะพาน ท่าเรือ ถังเก็บน้ำมัน อ่างเก็บน้ำ และ infrastructures ต่างๆ เป็นต้น โดยสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้ กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ รวมไปถึงที่ดินซึ่ง ถูกใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการได้ประโยชน์จากทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ผู้ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนคืออะไร

ในกรณีทั่วไป ผู้ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนคือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยมีเงื่อนใขว่าในปีภาษีที่ผ่านมา ได้มีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. ให้เช่า
 2. ใช้เป็นที่ค้าขาย
 3. ใช้เป็นที่ไว้สินค้า คลังสินค้า
 4. ใช้เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรม
 5. ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย
 6. ใช้ประกอบกิจการต่างๆเพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฏหมาย

ทรัพย์สินประเภทใดได้รับการงดเว้นจากการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
 2. ทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 3. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
 4. ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
 5. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งทำกิจการอันมิใช่เป็นผลกำไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและการศึกษาเท่านั้น
 6. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
 7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้า
 8. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่เช่าซื้อาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจกรรมการอื่นเพื่อหารายได้
 9. สุสานสาธารณะ

จากข้อยกเว้นด้านบนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บ้านพักอาศัยที่เจ้าของอยู่อาศัยเองนั้น โดยไม่ได้ถือเป็นการประกอบกิจการ อุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า จะได้รับข้อยกเว้นในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีในส่วนของโรงเรือนนี้จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ
12.5 ของค่ารายปี
ซึ่งเป็นฐานคิดคำนวณเพื่อเรียกเก็บภาษีโดยหมายถึง จำนวนเงินซึ่งสมควรจะได้รับหากนำทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับของการเสียภาษีออกให้เช่าในปีหนึ่งๆ
โดยมีหลักเกณฑ์คิดคำนวณดังต่อไปนี้

 1. กรณีเป็นทรัพย์สินให้เช่า และค่าเช่าเป็นจำนวนเงินอันสมควรให้ถือว่าค่าเช่าเป็นค่ารายปี
 2. กรณีเป็นทรัพย์สินให้เช่า
  แต่ค่าเช่ามิใช่จำนวนเงินอันสมควร หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้
  เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเอง หรือด้วยเหตุผลประการอื่น
  ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะ
  ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง
  และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน
 3. กรณีนอกเหนือจาก 2 กรณีข้างต้น
  ซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินอื่นได้
  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจประเมินค่ารายปีจากมูลค่าของทรัพย์สินโดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่น
 4. ส่วนภาษีที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ
  7 ของค่ารายปี ซึ่งค่ารายปีสำหรับที่ดินนี้ตามกฎหมายกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาตลาดของทรัพย์สินดังกล่าว

บทกำหนดโทษ

ในกรณีที่ท่านมิได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินนั้น เงินค่าภาษีค้างชำระจะเพิ่มจำนวนขึ้นนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดดังกล่าวในอัตราดังต่อไปนี้

 1. ร้อยละ 2.5 ของเงินค่าภาษีที่ค้างชำระกรณีที่ชำระไม่เกิน 1 เดือน
 2. ร้อยละ 5 ในกรณีค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน
 3. ร้อยละ 7.5 สำหรับค้างชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน
 4. ร้อยละ 10 สำหรับการค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน

หากมิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ทรัพย์สินของคุณอาจถูกยึด อายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นทันทีโดยไม่ต้องรอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึดแต่อย่างใด และหากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการเสียภาษีให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนฯ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ยื่นแบบแสดงภาษีและชำระภาษีได้ที่ใด

ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยยื่นได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ณ พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายแห่งในหลายเขตพื้นที่ สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่กองรายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยหลังจากยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ผู้มีหน้าที่เสีบยภาษีจะได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้นำเอกสารดังกล่าวไปชำระภาษีภายใน 30 วันได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุกเขต หรือกองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้เช่นกัน

 

By Tittlez

www.mahatpak.com

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่