• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

รู้จัก “ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์” ก่อนการลงทุน

โพสต์โดย mahatpak November 8, 2559
| 0

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทั้ง Inputs และ Outputs กล่าวคือ ที่ดินเปน็ ปัจจัยการผลิต Inputs ที่มีความสำาคัญต่อ การผลิตสินคาา ที่ก่อให้เกิด Outputs ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ของใช้ และอาหาร ในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการด้าน อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ส่งผลใหาราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีแนวโนามเพิ่มขึ้นด้วยสำาหรับปัจจัยด้า นมูลค่าซื้อขายอสังหาฯ ขึ้นอยู่กับ ความเจริญ และ ความต้องการ เป็น หลัก ต้องเลือกพื้นที่ที่มี อัตราการเพิ่มของประชากรและทุกๆครั้งที่เกิดเงินเฟ้อ ราคาของอสังหาฯ ก็แปรผันตรงกับเงินเฟ้า การปรับ ราคาก็เพิ่มขึ้นเสมอ

หากมีการเปรียบเทียบด้านการลงทุนระหว่าง “อสังหาฯ” และ “หุ้น” สามารถตอบได้เลยว่า หุ้นให้ผล

ตอบแทนที่ดีกว่าในระยะสั้น แต่หากเป็นระยะยาวแล้ว การลงทุนดาานอสังหาฯ จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e2%80%9c%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e2%80%9d-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

จากรูป แสดงการเปรียบเทียบการลงทุนในสินทรัพย์วงเงิน 2 ล้านบาทเท่ากัน

คนที่หาผลประโยชน์จาก ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

สมมติ : ที่ดินแปลงหนึ่งราคาเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท

นักลงทุน (Investor) ในมุมมองของนักลงทุน เขาจะวิเคราะห์ว่า ที่ดินแปลงนี้มลค่าอยู่ลที่ 1 ล้านบาทเท่านั้น

แต่ก็ไม่น่าซื้อ ถึงแม้ราคาจะขึ้นก็ตาม

นักเก็งกำาไร (Speculator) ในมุมมองของนักเก็งกำาไร เขามองว่าราคากำาลังเพิ่ม และกำลังซื้อยังมีต่อเนื่อง

เขาจึงซื้อที่ดิน 2 ล้านบาทอีก เพื่อขายต่อที่ 2.5 ล้านบาท

นักพนัน (Gambler) ในมุมมองของนักพนัน ต้องการซื้อที่ดิน ณ เวลานั้น ถ้าคนยังแย่งกันซื้อ ยังไงราคา

ก็ขึ้นต้องอีก

ทางเลือกในการลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ มี 2 ทางเลือก คือ

• ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯ

• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e2%80%9c%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e2%80%9d-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

อ้างอิง : http://www.checkraka.com

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e2%80%9c%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e2%80%9d-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่