• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยาย

โพสต์โดย mahatpak November 8, 2559
| 0

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง รองรับการเดินทางการเดินทางในแนวเหนือ-ใต้ จากพืน้ ที่กรุงเทพชัน้ ในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไปถึงพืน้ ที่ด้านใต้ของฝั่งธนบุรีใกล้บริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

2. ลักษณะโครงการ

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2

แนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ที่บริเวณเตาปูนเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วเบี่ยงเข้าสู่ถนนสามเสนบริเวณคลองบางซื่อ ผ่านโรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรโรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิระ หอสมุดแห่งชาติ ผ่านคลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศวิหาร แยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดา สวนรมณีนารถ ตลาดสามยอด ตรงเข้าสู่ถนนจักรเพชรลอดใต้แม่น้ำ เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลอดแยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้น ปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับ ผ่านแยกถนนจอมทองแยกถนนประชาอุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร สิ้นสุดเส้นทางบริเวณราษฎร์บูรณะ มีระยะทางรวมประมาณ 20 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.2 กม. และเป็นโครงสร้างทางยกระดับ 6.8 กม. มีสถานีทั้งสิ้น 16 สถานี (สถานีใต้ดิน 11 สถานี ,สถานียกระดับ 5 สถานี)

3. ประมาณการจำนวนผู้โดยสาร

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตามผลการวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผู้โดยสารของ สนข. พบว่า จะมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 502,000 คน – เที่ยว/วัน ในปีเปิดบริการในปี 2562

4. วงเงินลงทุน

โครงการฯ มีค่าลงทุนรวมประมาณ 66,820 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 4,740 ล้านบาท
– ค่างานโยธา (ไม่รวมศูนย์ซ่อมบำรุง) 46,800 ล้านบาท
– ค่างาน E&M 15,280 ล้านบาท
รวม 66,820 ล้านบาท

ผู้รับจ้างก่อสร้าง

สัญญาที่ 1 โครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันออก) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เริ่มจากสถานีพระนั่งเกล้าฯถึงสถานีเตาปูน รวมทั้งงานส่วนต่อขยายจากสถานีบางซื่อถึงสถานีเตาปูน สถานีรับส่งผู้โดยสาร 8 สถานี งานสถาปัตยกรรมในสถานี โครงสร้างสำหรับเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น 8 แห่ง งานระบบไฟฟ้า/เครื่องกลภายในอาคารสถานี

กลุ่มบริษัท CKTC Joint Venture, ซึ่งประกอบด้วย
Ch. Karnchang Public Co., Ltd.
Tokyu Construction Co., Ltd.

เริ่มงานเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2552

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน

ประมาณการวันสิ้นสุด 12 กรกฎาคม 2556

 

สัญญาที่ 2 โครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันตก) ระยะทางประมาณ 10.75 กิโลเมตร จากบางใหญ่ถึงสะพานพระนั่งเกล้าฯ รวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา  สถานีรับส่งผู้โดยสาร 8 สถานี (รวมสถานีพระนั่งเกล้าฯ) งานสถาปัตยกรรมในสถานี โครงสร้างสำหรับเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น 8 แห่ง งานระบบไฟฟ้า/เครื่องกลภายในอาคารสถานี

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เริ่มงานเมื่อ 1 มีนาคม 2553

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน

ประมาณการวันสิ้นสุด 9 พฤศจิกายน 2556

 

สัญญาที่ 3  ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ประกอบด้วยงานโยธาของศูนย์ซ่อมบำรุงที่บางใหญ่ และอาคารจอดแล้วจรตลอดเส้นทางรวม 4 แห่ง

กลุ่มบริษัท PAR Joint Venture ซึ่งประกอบด้วย

                   Power Line Engineering Public Co., Ltd.
ASCON Construction Public Co., Ltd.
Ruamnakorn Construction (Thailand) Co., Ltd.

เริ่มงานเมื่อ 1 มีนาคม 2553

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน

ประมาณการวันสิ้นสุด 9 พฤศจิกายน 2556

 

สัญญาที่ 4  งานระบบรถไฟฟ้า ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ซึ่งรวมถึงระบบอาณัติสัญญาณ  ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า  ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองพร้อมสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย  ระบบโทรคมนาคม  รวมทั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถ  ระบบรางรถไฟฟ้า  อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง และระบบจัดเก็บค่าโดยสาร ฯลฯ  รวมทั้งการจัดซื้อตู้รถไฟ และประตูอัตโนมัติกั้นชานชาลา

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

 

สัญญาที่ 5  งานระบบรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน-บางซื่อ  ซึ่งรวมถึงระบบอาณัติสัญญาณ  ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า  ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง  ระบบโทรคมนาคม    ระบบรางรถไฟฟ้า  ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร  ประตูอัตโนมัติกั้นชานชาลา  และระบบอื่นๆ ภายในสถานีร่วมเตาปูนในส่วนต่อขยายของสายสีน้ำเงิน

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

 

สัญญาที่ 6 : ระบบรางรถไฟฟ้า

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

 

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (Asian Engineering Consultants Corp., Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
90/18-90/20 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย โทร. 02-636-7510
บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PCBK International Co., Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้น 10 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, ประเทศไทย โทร. 02-251-8802
บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด (Chotichinda Mouchel Consultants Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
1000/42-43 อาคารพี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ประเทศไทย โทร. 02-713-3450
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (MAA Consultants Co.,Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
221/1 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800, ประเทศไทย โทร. 02-975-9300
โมห์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ อิงค์ (Moh And Associates, Inc.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
221/1 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800, ประเทศไทย โทร. 02-361-8423 – 25
บริษัท ดี ทู คอนซัลท์ เอเชีย จำกัด (D2 Consult Asia Co.,Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
246/51 ซ.รามคำแหง 196 ถ.รามคำแหง แขวงแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ประเทศไทย โทร. 02-543-8380, 02-543-8383
บริษัท ดี ทู คอนซัลท์ อินจิเนียร์ แซทที-จีเอ็มบีเอช (D2 Consult Ingenieure Zt-Gmbh) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
246/51 ซ.รามคำแหง 196 ถ.รามคำแหง แขวงแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ประเทศไทย โทร. 02-543-8380, 02-543-8383
บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด (Thai Engineering Consultants Co.,Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
88/88 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทร. 02-195-9120
บริษัท วิชชากร จำกัด (Wishakorn Co.,Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
7/38-40 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย โทร. 02-972-9007
บริษัท ดีบี อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช (DB International Gmbh) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
ชั้น 12 อาคาร 253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย โทร. 02-651-8560
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด (Wisit Engineering Consultants Co., Ltd.) %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2
75/16 อาคารริชมอนต์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทร. 02-259-3867 – 9

ที่มา : รายงานการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ฉบับธันวาคม 2552 ดำเนินการโดย สนข.

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่