• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

PS แจงจัดตั้งโฮลดิ้งเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

โพสต์โดย mahatpak November 8, 2559
| 0
ps-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

PS แจงจัดตั้งโฮลดิ้งเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

พฤกษาฯ เดินหน้าจัดตั้งโฮลดิ้ง เพื่อเป้าหมายตามแผน 5 ปีในการสร้างธุรกิจให้เติบโต มั่นคง และรายได้ที่ต่อเนื่อง ยันไม่กระทบผู้ถือหุ้น

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะจัดในวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะจัดตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ และกำไรในระยะยาว โดยคาดว่าการปรับโครงสร้างกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

“ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางให้บริษัทฯ เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับทราบผลของการศึกษาวิเคราะห์จากทีมที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอให้ปรับโครงสร้างเป็น Holding Company ครั้งนี้น่าจะเกิดผลดีแก่ผู้ถือหุ้น เพราะบริษัทโฮลดิ้งมีโอกาสในการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคง และต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากจะมีขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (หุ้น) ของพฤกษา เรียลเอสเตท กับพฤกษา โฮลดิ้ง ในอัตราเท่าเดิม คือ 1 ต่อ 1 ในราคาตลาด ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (ระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ประมาณเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2559) โดยบริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดขั้นตอนการแลกเปลี่ยน และช่วงเวลาที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง และหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น พฤกษา โฮลดิ้ง จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิม แทนพฤกษา เรียลเอสเตท ที่จะเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของพฤกษา เรียลเอสเตท จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ พฤกษา โฮลดิ้ง”

อย่างไรก็ดี ภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้ง บริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่จะบริหารภายใต้หลัก CG (ธรรมาภิบาล) เหมือนเช่นในปัจจุบัน โดยวาง 3 กลยุทธ์หลัก ที่จะขับเคลื่อนใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน คือ 1.คงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ระดับน้อยถึงปานกลาง (Value) 2.เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium) 3.หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคง และยั่งยืน

โดย MGR Online

 

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่